[giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
[tomtat]Nguồn gốc: ....
Loại đá: Marble, Cẩm Thạch (Onyx)
Mua sỉ: Liên hệ
Màu sắc:
Trong nhà: V
Ngoài nhà:
 [/tomtat]

[kythuat]
[/kythuat]

[mota]
Thông số kỹ thuật:
Khối lượng thể tích : [g/cm3]
Độ hút nước : [%]
Cường độ uốn : [MPa]
Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


    [/mota]   [giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
  [tomtat]Nguồn gốc: ....
  Loại đá: Marble, Cẩm Thạch (Onyx)
  Mua sỉ: Liên hệ
  Màu sắc:
  Trong nhà: V
  Ngoài nhà:
   [/tomtat]

  [kythuat]
  [/kythuat]

  [mota]
  Thông số kỹ thuật:
  Khối lượng thể tích : [g/cm3]
  Độ hút nước : [%]
  Cường độ uốn : [MPa]
  Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
  Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


     [/mota]    [giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
   [tomtat]Nguồn gốc: ....
   Loại đá: Marble
   Mua sỉ: Liên hệ
   Màu sắc:
   Trong nhà: V
   Ngoài nhà:
    [/tomtat]

   [kythuat]
   [/kythuat]

   [mota]
   Thông số kỹ thuật:
   Khối lượng thể tích : [g/cm3]
   Độ hút nước : [%]
   Cường độ uốn : [MPa]
   Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
   Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


      [/mota]     [giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
    [tomtat]Nguồn gốc: ....
    Loại đá: Marble, Granite
    Mua sỉ: Liên hệ
    Màu sắc:
    Trong nhà: V
    Ngoài nhà:
     [/tomtat]

    [kythuat]
    [/kythuat]

    [mota]
    Thông số kỹ thuật:
    Khối lượng thể tích : [g/cm3]
    Độ hút nước : [%]
    Cường độ uốn : [MPa]
    Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
    Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


       [/mota]      [giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
     [tomtat]Nguồn gốc: ....
     Loại đá: Granite
     Mua sỉ: Liên hệ
     Màu sắc:
     Trong nhà: V
     Ngoài nhà:
      [/tomtat]

     [kythuat]
     [/kythuat]

     [mota]
     Thông số kỹ thuật:
     Khối lượng thể tích : [g/cm3]
     Độ hút nước : [%]
     Cường độ uốn : [MPa]
     Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
     Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


        [/mota]       [giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
      [tomtat]Nguồn gốc: ....
      Loại đá: Marble, Cẩm Thạch (Onyx)
      Mua sỉ: Liên hệ
      Màu sắc:
      Trong nhà: V
      Ngoài nhà:
       [/tomtat]

      [kythuat]
      [/kythuat]

      [mota]
      Thông số kỹ thuật:
      Khối lượng thể tích : [g/cm3]
      Độ hút nước : [%]
      Cường độ uốn : [MPa]
      Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
      Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


         [/mota]        [giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
       [tomtat]Nguồn gốc: ....
       Loại đá: Granite
       Mua sỉ: Liên hệ
       Màu sắc: Đen
       Trong nhà: V
       Ngoài nhà:
        [/tomtat]

       [kythuat]
       [/kythuat]

       [mota]
       Thông số kỹ thuật:
       Khối lượng thể tích : [g/cm3]
       Độ hút nước : [%]
       Cường độ uốn : [MPa]
       Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
       Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


          [/mota]


        MẪU ĐÁ ĐƯỢC XÂY DỰNG NHIỀU
        SẢN PHẨM NỖI BẬT
        ĐÁ HOA CƯƠNG CẦU THANG
        ĐÁ HOA CƯƠNG HOA VĂN
        MẪU ĐÁ HOA CƯƠNG CỘT TRÒN
        ĐÁ HOA CƯƠNG ỐP BÀN BẾP
        ĐÁ HOA CƯƠNG ỐP NHÀ TẮM
        LAVABO ỐP ĐÁ HOA CƯƠNG
        Lên đầu trang